ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

ორის ბუღალტერია 5-ის წინა ვერსიები

აღწერა ფაილი ზომა შეიცავს
 ვერსია 5.114 (30.12.2010)  5_114.rar 13.8 MB

news_5_115.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.115 (01.02.2011)  5_115.rar 19.5 MB

news_5_115.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.117 (01.02.2011)  5_117.rar 20.3 MB 

news_5_117.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.119 (26.01.2012)  5_119.rar 20.9 MB 

news_5_119.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.127 (23.03.2012)   5_127.rar 25.5 MB 

news_5_127.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.129 (07.05.2012)  5_129.rar 25.9 MB 

news_5_129.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.130 (15.05.2012)  5_130.rar 25.9 MB 

news_5_130.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.134 (22.05.2012)  5_134.rar 30.5 MB 

news_5_134.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.135 (26.06.2012)  5_135.rar 30.5 MB 

news_5_135.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.136 (16.07.2012)  5_136.rar 26.7 MB 

news_5_136.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.138 (18.07.2012)  5_138.rar 26.7 MB 

news_5_138.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.140 (18.09.2012)  5_140.rar 31.2 MB 

news_5_140.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.141 (27.09.2012)  5_141.rar 31.2 MB 

news_5_141.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.142 (08.01.2013)  5_142.rar 31.2 MB 

news_5_142.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.144 (17.01.2013)  5_144.rar 31.9 MB

news_5_144.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.145 (27.02.2013)  5_145.rar 31.8 MB 

news_5_145.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.146 (01.04.2013)  5_146.rar 32.1 MB

news_5_146.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.147 (12.04.2013)  5_147.rar 32.5 MB 

news_5_147.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.148 (15.05.2013)  5_148.rar 32.5 MB 

news_5_148.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.149 (17.06.2013)  5_149.rar 32.5 MB 

news_5_149.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.150 (16.09.2013)  5_150.rar 32.7 MB 

news_5_150.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.152 (23.09.2013)  5_152.rar 33.4 MB 

news_5_152.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.153 (08.10.2013)  5_153.rar 33.4 MB 

news_5_153.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.154 (06.11.2013)  5_154.rar 33.4 MB 

news_5_154.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.155 (18.12.2013)  5_155.rar 45.7 MB 

news_5_155.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.156 (29.01.2014)  5_156.rar 43.8 MB 

news_5_156.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.157 (30.01.2014)  5_157.rar 43.8 MB

news_5_157.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.158 (22.02.2014)  5_158.rar 43.8 MB 

news_5_158.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.159 (10.03.2014)  5_159.rar 43.8 MB 

news_5_159.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.160 (24.03.2014)  5_160.rar 48.7MB

news_5_160.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.161 (21.05.2014)  5_161.rar 43.8MB

news_5_161.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.162 (19.10.2014)  5_162.rar 43.5MB

news_5_162.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.163 (14.11.2014)  5_163.rar 47.7MB

news_5_163.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.164 (24.11.2014)  5_164.rar 47.7MB

news_5_164.xls
ORISSETUP.EXE

 ვერსია 5.165 (24.12.2014)  5_165.rar 47.8MB

news_5_165.xls
ORISSETUP.EXE

ვერსია 5.166  (05.01.2015)  5_166.rar 47.8MB

news_5_166.xls
ORISSETUP.EXE

ვერსია 5.167  (18.02.2015)  5_167.rar 46.4MB

news_5_167.xls
ORISSETUP.EXE

ერსია 5.168  (09.03.2015)  5.168.rar 46.4MB

news_5_168.xls
ORISSETUP.EXE

ვერსია 5.169  (23.03.2015) 5_169.rar 46.4MB

news_5_169.xls
ORISSETUP.EXE

ვერსია 5.170  (22.06.2015) 5_170.rar 47.4MB

news_5_170.xls
ORISSETUP.EXE

ვერსია 5.171  (23.06.2015) 5_171.rar 47.4MB

news_5_171.xls
ORISSETUP.EXE

ვერსია 5.172  (24.06.2015) 5_172.rar 47.4MB

news_5_172.xls
ORISSETUP.EXE

ვერსია 5.173  (01.07.2015) 5_173.rar 51.5MB  news_5_173.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.174  (07.07.2015) 5_174.rar 51.6MB news_5_174.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.175  (10.07.2015) 5_175.rar 51.6MB news_5_175.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.176  (17.07.2015) 5_176.rar 51.3MB news_5_176.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.177  (26.08.2015) 5_177.rar 51.3MB news_5_177.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.178  (23.09.2015) 5_178.rar 51.3MB news_5_178.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.179  (30.10.2015) 5_179.rar 51.9MB news_5_179.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.180  (04.11.2015) 5_180.rar 51.9MB news_5_180.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.181  (17.11.2015) 5_181.rar 51.9MB news_5_181.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.182  (20.11.2015) 5_182.rar 51.9MB news_5_182.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.183  (03.12.2015) 5_183.rar 51.9MB news_5_183.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.184  (11.01.2016) 5_184.rar 51.8MB news_5_184.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.185  (18.01.2016) 5_185.rar 51.8MB news_5_185.xls
ORISSETUP.EXE
ერსია 5.186  (15.02.2016) 5_186.rar 51.9MB news_5_186.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.187  (18.04.2016) 5_187.rar 52MB news_5_187.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.188  (14.06.2016) 5_188.rar 52MB news_5_188.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.189  (04.07.2016) 5_189.rar 52MB news_5_189.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.190  (05.09.2016) 5_190.rar 52.2MB news_5_190.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.191  (14.09.2016) 5_191.rar 52.1MB news_5_191.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.192  (08.12.2016) 5_192.rar 52.1MB news_5_192.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.193  (13.03.2017) 5_193.rar 51.5MB news_5_193.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.194  (19.04.2017) 5_194.rar 51.5MB news_5_194.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.195  (02.05.2017) 5_195.rar 51.5MB news_5_195.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.196  (19.05.2017) 5_196.rar 51.5MB news_5_196.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.198  (30.08.2017) 5_198.rar 51.6MB news_5_198.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.199  (21.09.2017) 5_199.rar 51.6MB news_5_199.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.200  (04.12.2017) 5_200.rar 51.6MB news_5_200.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.202  (09.02.2018) 5_202.rar 51.7MB news_5_202.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.203  (15.03.2018) 5_203.rar 51.7MB news_5_203.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.204  (05.06.2018) 5_204.rar 51.7MB news_5_204.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.205  (12.07.2018) 5_205.rar 51.7MB news_5_205.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.206  (03.09.2018) 5_206.rar 51.7MB news_5_206.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.207  (31.12.2018) 5_207.rar 51.7MB news_5_207.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.208  (20.02.2019) 5_208.rar 55.0MB news_5_208.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.209  (06.03.2019) 5_209.rar 55.0MB news_5_209.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.210  (03.04.2019) 5_210.rar 55.0MB news_5_210.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.211  (11.04.2019) 5_211.rar 55.0MB news_5_211.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.212  (18.06.2019) 5_212.rar 55.1MB news_5_212.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.213  (01.08.2019) 5_213.rar 58.8MB news_5_213.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.214  (10.09.2019) 5_214.rar 58.8MB news_5_214.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.215  (30.09.2019) 5_215.rar 58.8MB news_5_215.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.216  (10.10.2019) 5_216.rar 59.0MB news_5_216.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.217  (25.10.2019) 5_217.rar 59.0MB news_5_217.xls
ORISSETUP.EXE
ვერსია 5.218  (12.11.2019) 5_218.EXE 65.6MB 5_218.EXE
ვერსია 5.219  (31.12.2019) 5_219.EXE 65.6MB 5_219.EXE
ვერსია 5.221  (23.01.2020) 5_221.EXE 65.6MB 5_219.EXE